Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Steenbergen & Smits – Eefde
Welkom op onze praktijkwebsite
Onze praktijk is open voor bewoners uit Eefde. Scrolt u door naar beneden dan kunt u zich direct inschrijven!

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de behandeling door arts of assistente verzoeken we u dit te bespreken met de arts. Desgewenst kunt u uw klacht bij ons melden via het klachtenformulier. Klachtenformulier

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris geen partij, maar helpt u en huisarts om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Uw huisarts maakt gebruik van de klachtenfunctionaris van de regionale huisartsenorganisatie. U kunt in contact komen door een mail te sturen aan secretariaatHrzu@hoogzorg.nl of te bellen met 0575-538661. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog steeds niet uit komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Uw klacht wordt dan een geschil. De geschilleninstantie doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Meer informatie kunt u vinden op https://www.skge.nl/geschillenprocedure. Op deze website staat ook een formulier om uw geschil aan te melden.