Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Steenbergen & Smits – Eefde
Het Hart, Jolinkweg 2 7211 DM Eefde Tel:0575 513955

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de behandeling door arts of assistente verzoeken we u dit te bespreken met de arts. Desgewenst kunt u uw klacht bij ons melden via het klachtenformulier.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Uw huisarts maakt gebruik van de klachtenfunctionaris van de regionale huisartsenorganisatie HOOG.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio Zutphen, telefoonnummer: 0575-538660

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog steeds niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht maken bij de geschillen instantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.